Aktuell luftkvalitet i Danderyd

Partikelhalt


Partiklar i omgivningsluften bildas både naturligt och på grund av människans aktiviteter. Partiklar som sprids från olika källor har olika fysikaliska egenskaper samt olika kemisk sammansättning. Bland naturliga källor dominerar damm och havssalt. Trafik och industriprocesser är de vanligaste bidragsgivarna till partiklar som skapas av människans aktiviteter. Sot är en speciell partikelgrupp som uppstår vid olika förbränningsprocesser och det finns bl.a. i utsläpp från fordon. Man pratar ofta om olika partikelfraktioner, där t.ex. PM10 lite förenklat är vikten av alla partiklar med en diameter upp till 10 µm, och PM2.5 är motsvarande upp till 2.5 µm.

 

Utsläppen av partiklar i Sverige minskade kraftigt under slutet av 1900-talet, men de har under det senaste decenniet varit i stort sett konstanta. En dominerande källa till höga partikelhalter i gatumiljön i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar och däck, samt vägsand. Slitaget sker bland annat genom användning av dubbdäck på snöfria vägbanor.

 

Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter, bl.a. med förhöjda risker för hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Partikelhalterna medför också att vissa upplever andra besvär från luftvägarna, särskilt känsliga personer som astmatiker vars behov av medicinering kan öka. Forskning pågår för att ta reda på vilka källor och partikelfraktioner som har den största påverkan på hälsan. Trafiken är en av de källor där man misstänker att hälsoskadligheten är starkast.

(Källa: Luftguiden)

 

MKN = miljökvalitetsnorm

Håll musmarkören över en graf för att se halterna som siffror. Zooma in ett visst tidsintervall genom att hålla ner vänster musknapp, dra över intervallet och släppa. Klicka på "Reset zoom" för att återgå till full visning.

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)